Inflytandet videospel har på ungdomar

Att videospel påverkar barn och unga är knappast något nytt, det här är något som hela branschen i princip har tagit till sig och byggt vidare på. Det är vanligare idag att ungdomar spelar videospel än det är att de tittar på TV eller film. Det här med att ett nytt medie, ett medie som ofta föräldrarna inte vet så mycket om, har tagit över gör det lite svårare att veta hur det påverkar ens ungdomar. Man vet hur man själv påverkades av TV och bio, så där är det inte lika svårt att leva sig in i hur det är att vara ung och konsumera dessa, men videospel blir något annat.

Svårt att kontrollera

Även om det finns text på baksidan av alla spel, och de har en åldersgräns som gör att du kan se vilka som kanske inte är lämpliga för dina ungdomar så är det svårt att veta ifall de ändå kommer över andra spel, spel som kanske har mer våld eller explicit material än vad du godkänner. Hur ska du veta vilka föräldrar som har samma regler som du, eller vilka spel som kan spelas på en fritidsgård eller annat? Det viktiga här är att du har bra kontakt med andra vuxna som också har barn i dinas ålder, så att du kan hålla dig uppdaterad på vilka nya spel som har kommit och hur de upplevs.

Många faktorer spelar in

För att veta hur ett barn eller tonåring blir påverkad av ett spel så kan man kolla på lite olika faktorer. Det handlar till exempel om hur ofta man spelar en viss typ av spel, hur länge man spelar och ifall man spelar själv eller tillsammans med andra. Enligt forskning som har gjorts så visade det sig vara precis lika viktigt hur man spelade spelet som vilket spel det var man spelade. Det visade sig också nyttigt för föräldrar att vara involverade och börja spela tillsammans med sina barn.

Det finns en del effekter som man har sett, till exempel så blev ungdomar som fick spela våldsamma videospel mer troliga att bli aggressiva. Men det är viktigt här att komma ihåg att det påverkades också av hur ofta man fick lov att spela dessa spel. Ju yngre barnen är, desto större chans är det att de påverkas av det våld som finns på skärmen.

Anpassa efter ditt barn

Det är också viktigt att tänka på vilken typ av barn eller tonåring det är du har. Forskning visar att barn och unga som är ängsliga eller oroliga har svårare att koppla bort videospelet som något som inte är verkligt, och kan få känslor och beteenden från spelen som inte överensstämmer med vad de faktiskt upplevt i verkligheten. Det är såklart en balansfråga, vilka spel man ska tillåta sina barn att spela.